สผ. จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

        เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าตึก

ทิปโก้ 2 สผ. ได้จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อเป็นไปตามพระปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นาย จิรวัฒน์ ระติสุนทร และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ พร้อมดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ และแลกเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ โดยมีผู้เข้าร่วมโดยประมาณ 70 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)