สผ. จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลราชวิถี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  โดยมีดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ อาหารปรุงสุกใหม่ อาหารสำเร็จรูป ขนม นมกล่อง ผลไม้ น้ำดื่มและน้ำผลไม้ หน้ากากอนามัย
เจลล้างมือ เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถี ในการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี นายแพทย์ สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว ในการนี้ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สผ. และจิตอาสา สผ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม