สผ.จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)