สผ.จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน้าห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันยืนเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๒ คน

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม