สผ. จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป หลังจากนั้นสักการะองค์ท้าวมหาพรหมพนมกร และ สักการะพระภูมิ (พระชัยมงคล) บริเวณชั้น 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)