สผ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 2

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)