สผ.จัดการอบรม เรื่อง “ระบบ EIA ประเทศไทย ซีซั่นใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดอบรม เรื่อง “ระบบ EIA ประเทศไทย ซีซั่นใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง” ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “ตอนที่ 2 : การส่งรายงานอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบ Smart EIA Plus” โดย นางสาวจุฑาภรณ์ ทองสอดแสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และ หัวข้อ “ตอนที่ 3 : บทส่งท้าย จุดกำเนิดบริษัทที่ปรึกษา กับที่มาของกฎกระทรวงฉบับใหม่” โดย นางสาววัลยา ศิริทัพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมต่อเนื่อง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ คชก. จังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA  และเพื่อให้ข้อมูลภาพรวมระบบ EIA ประเทศไทย ข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ คชก. กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน คชก. กรุงเทพมหานครและจังหวัดได้รับการกระจายภารกิจ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 60 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content