สผ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ สผ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ สผ.  ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมผ่านทางวิดีทัศน์ ซึ่งมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า ๔๐ คน โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยาย เรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นของบุคลากรต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลข้าราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หลังจากการบรรยายได้มีการแบ่งกลุ่มและสรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สผ. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และทีมงานเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort