สผ. จัดการประชุมหารือการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทนกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้หารือกับนาย Sébastien de Vaujany เลขานุการเอก และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศส ในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ได้แก่ การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายภายใต้กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 และความร่วมมือทวิภาคีด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการคุ้มครองชนิดพันธุ์ภายใต้แผนการ Roadmap ไทย – ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022 – 2024) ซึ่งไทยและฝรั่งเศสมีความสนใจร่วมกันในหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการทะเลและชายฝั่ง และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ในระหว่างการหารือได้หยิบยกประเด็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานตามกรอบงานฯ ซึ่งจะได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความร่วมมือในอนาคต โดยสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในด้านดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content