สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ./กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมฯ โดยมี นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน และ นางรพีพร ขันโอฬาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวาระสืบเนื่องเพื่อพิจารณา คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1)โครงการบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สมาคมพัฒนาองค์กรชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 2)โครงการการปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 3)โครงการชุมชนปะทิวสร้างการรับมือ-ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพรซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมประมาณ 35 คน

นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน
นางรพีพร ขันโอฬาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการในการประชุม
นางพรรณวดี อารยวงค์วาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
ภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content