สผ. จัดการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผอ.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวนประมาณ 45 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ ซึ่งภาพรวมของ สผ. เบิกจ่ายได้ประมาณ 39% ทั้งนี้ เป็นงบเฉพาะ สผ. ประมาณ 75% และงบแผนจังหวัดประมาณ 12% 2) ความคืบหน้ากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเองงบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน พ.ศ.2565 โดยความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และ 3) ความคืบหน้าโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด และโครงการการจัดการขยะระดับจังหวัด พ.ศ. 2564 – 2565 ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว และให้กอง/กลุ่มอิสระเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content