สผ.จัดการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดย กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน ซึ่งมีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565) และมีการพิจารณาวาระสำคัญได้แก่ การปรับปรุงคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. และแบบสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. และเห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content