สผ. จัดการประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ เข้าร่วมในการประชุม ในการนี้ นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้ ๑) ให้กองและกลุ่มอิสระ ปรับลดวงเงินโครงการงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญจัดทำเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและถูกคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ (Flagship project ของ สศช. จำนวน ๘ โครงการ) ให้ขอรับจัดสรรวงเงินงบประมาณตามเดิม ๒) ให้กองยุทศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ปรับลงยอดงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดลง ๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศให้กองพิจารณาเฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นเท่านั้น และ ๔) ให้กอง/กลุ่มอิสระ ปรับลดวงเงินงบรายจ่ายประจำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort