สผ. ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมุ่งขยับ PLATFORM เน้นสร้างสื่อสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สผ. ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นฝ่ายเลขานุการ การประชุม ซึ่งที่ประชุม ได้พิจารณา ทบทวน ร่าง แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ สผ. พ.ศ. 2566 -2570 และ ร่าง แผนปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์ สผ. พ.ศ.2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของ สผ. โดย รองเลขาธิการ สผ. เน้นย้ำ การบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจในภาพรวมของทั้งสผ. และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสื่อสารเชิงรุกให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม
นางนวรัตน์ รุ่งศรีรัตนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกมุ่งขยับ PLATFORM เน้นสร้างสื่อสร้างสรรค์

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content