สผ. ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน“COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย”

สผ. ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน“COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และโปรดแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมงานฯ ได้ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม QR-Code

Skip to content