สผ. ขอนำเสนอข้อมูล “แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ” ฉบับธันวาคม 2564

สผ. ขอนำเสนอข้อมูล “แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ” ฉบับธันวาคม 2564 เพื่อการจัดทำเป็นประกาศ สผ. ตามขั้นตอนต่อไป

สามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่ [email protected] หรือ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 15 -30 ธันวาคม 2564

file-eia-20211215