วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสวมหย่อมริมทางรถไฟ ด้านทิศตะวันตกของอาคารทิปโก้ทาวเวอร์ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม ทำหน้าที่กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. นางเบญญา​ อิน​ทรวงศ์โชติ​ ผู้อำนวยก​ารเขตพญาไท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. และ สำนักงานเขตพญาไท เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่ โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม