วันที่ 9 – 13 ธันวาคม สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก

ความเป็นมา

พื้นที่มรดกโลก (World Heritage) หมายถึงพื้นที่ที่มีหรือเป็นตัวแทนทรัพยากรธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีความเด่นในระดับโลก ซึ่งอาจประกอบด้วยวิวัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ของโลก (The Earths Evolutionary History) ขบวนการทางธรณีและวิวัฒนาการ ของสิ่งมีชีวิต (Geological Process and Biological Evolution) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พิสดาร หรือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ (Superative natural Phenomena) หรือระบบนิเวศ ที่ประกอบไปด้วยสัตว์หรือพืชที่หายาก (Habitat Containing Threatened Species) มีคุณค่าและ ความสําคัญทางชีวภาพ ซึ่งพื้นที่นี้ต้องได้รับการประกาศจาก UNESCO แหล่งมรดกโลกกระจาย อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกจนถึงเดือนธันวาคม 2535 มีทั้งหมด 378 แหล่ง แบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 278 แหล่ง มรดกทางธรรมชาติ 85 แหล่ง และเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 15 แหล่ง แหล่งมรดกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมี 4 แหล่ง คือ

1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร 2. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 8. มรดกบ้านเชียง

4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร การที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ 1 คือ มีคุณค่าและความสําคัญทางชีวภาพ

ข้อ 2 คือ มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์

ข้อ 3 คือ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและพรรณพืชนานาชนิด

ล่าสุดคณะกรรมการมรดกโลก ได้ประกาศให้พื้นที่ดงพญาเย็น เขาใหญ่ของประเทศไทยเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่ล่าสุด “ผืนป่าดงพญาเย็น” เป็นมรดกธรรมชาติแห่งที่ 2 และเป็น “มรดกโลก” แห่งที่ 5 ของไทย เมื่อพ.ศ. 2548

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์และร่วมกันรักษามรดกของโลกให้คงอยู่ตลอดไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content