วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี วันอุตุนิยมวิทยา

ความเป็นมา

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้กําหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันอุตุนิยมวิทยา โลก”
ซึ่งในแต่ละปีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจะเฉลิมฉลองด้วยการเสนอบทความพิเศษในหัวข้อที่
สังคมกําลังให้ความสนใจ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ถือเป็นความสําคัญสูงสุดขององค์การ อุตุนิยมวิทยาโลก ด้วยเหตุนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงได้ดําเนินการเพื่อส่งเสริม
“วัฒนธรรมแห่ง การป้องกัน” ในการที่จะสร้างความสามารถในการฟื้นฟูชาติและชุมชนต่าง
ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติให้บรรลุผลในระหว่างปี 2548- 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบของภัยธรรมชาติที่จะมีต่อชีวิต
ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคมของชาติ
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จต่อไป

ที่มา
: ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(sociobits.org)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content