วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

ความเป็นมา

วันคุ้มครองโลกถือกําเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513 นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้งใหญ่ เพื่อปลุกเร้าจิตสํานึกเกี่ยวกับปัญหา สิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทําลายในการแสดงพลังครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ล้านคน และปรากฏขึ้นตามเมืองใหญ่ๆ เกือบทั้งสหรัฐ หลังจากนั้นความห่วงใยปัญหาสภาพแวดล้อมของ สหรัฐก็เพิ่มพูนขึ้น มีการออกกฎหมายควบคุมการกระทําที่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ

สําหรับประเทศไทยเริ่มพูดถึงวันคุ้มครองโลกครั้งแรก เมื่อปี 2533 ถือเป็นการเริ่มต้น ของสังคมไทยยุคเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะหลังจากสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง กระทําอัตวินิบาตกรรมและเมื่ออาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 16 สถาบันได้จัดงาน วันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสําคัญของป่าอนุรักษ์ และตระหนักถึงวิกฤตการณ์ ทําลายสัตว์ป่าและป่าไม้ประเทศไทย ยังมีการจัดงานเพื่อหาทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ใน การปกป้องรักษาผืนป่าที่เป็นมรดกของโลกอีกด้วย วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ถือเป็นวันสําคัญ ของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ

2. เพื่อกําจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทําลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อน

3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ

4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขาย สิ่งมีชีวิตที่อาจทําให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป

5. เพื่อคงสภาพระดับประชาชนไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

6. เพื่อสร้างพลังอํานาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ร่วมกันปกป้องชั้นบรรยากาศ น้ำ และ สภาพอื่น ๆให้พ้นจากการกระทําที่มิชอบของมนุษย์

7. เพื่อสร้างสํานึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ

ที่มา : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคําแหง

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort