วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 : วันก่อตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเเหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติ

วันสำคัญวันนี้ เป็นวันเริ่มต้นของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเเหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติ ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบเเละภัยคุกคามต่อเเหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติ เเละการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการอนุรักษ์ ปกป้อง เเละคุ้มครอง เเหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติ  ในการการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ที่ประชุมได้เห็นชอบเเละรับรองให้มีการจัดตั้ง “อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเเหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติ” เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวขึ้น 

ปัจจุบันราชอาณาจักรไทย มีเเหล่งทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติได้รับการประกาศให้เป็นเเหล่งมรดกโลกทั้งหมด 6 เเหล่ง แบ่งเป็น

      – เเหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 เเหล่ง คือ 1) เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร) (2534)  2)  นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (2534)  เเละ 3) แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี (2535)

      – เเหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 เเหล่ง คือ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง (2534)  2) พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่  (2548) และ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน (2564)

         ปัจจุบัน (2564)  มีแหล่งมรดกโลกทั้งหมด 1,154 แห่ง ใน 167 ประเทศ แบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 897 เเหล่ง เเหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 218 เเหล่ง และเเหล่งมรดกโลกเเบบผสม  39 เเหล่ง

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)