วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ควายไทย

ทุกวันที่ 14 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทยถึงความสำคัญของควายไทย และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย ให้อยู่คู่กับวิถีเกษตรกรรมไทยสืบไป เนื่องจากปัจจุบันไทยกำลังประสบปัญหาการลดลงของจำนวนควายไทย ทั้งจากการที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่อย่างเพียงพอ รวมถึงความต้องการควายไทยที่น้อยลง ทำให้บทบาทของควายไทยลดลงอย่างมาก โดยเหตุที่กำหนดให้เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปีนั้น เนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เป็นครั้งแรกในวันที่ 14 พฤษภาคม 2523

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content