วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี วันประชากรโลก

ความเป็นมา

จากจํานวนสถิติของประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ภายในศตวรรษหน้าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกราว 1 พันล้าน (ขณะนี้ทั่วโลก มีประชากรประมาณ 6 พันล้านคน) และกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนที่เพิ่มขึ้น จะแออัดอยู่ในประเทศ ที่กําลังพัฒนา เช่น ประเทศแถบเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กําหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคมเป็นวันประชากรโลก โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชากรของโลก เป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Fund for Population Activities) หรือชื่อย่อว่า UNFPA ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์ก กองทุนนี้ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยได้รับงบประมาณจากประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เยอรมนี สวีเดน เดนมาร์ก อังกฤษ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และออสเตรเลีย เพื่อให้ ความช่วยเหลือทุกประเทศในโลก ตลอดจนประเทศกําลังพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนประชากรและ การวางแผนครอบครัว สร้างความตื่นตัวในเรื่องปัญหาประชากรและการหาวิธีแก้ไข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดูแลควบคุมอัตราการเพิ่มประชากร ซึ่งจะมีผลในการเฉลี่ยแบ่งปันอาหาร น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การศึกษา การจ้างงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ผู้ด้อยโอกาสได้ดีกว่าการปล่อยให้ประชากรเพิ่มสูงขึ้น

2. เพื่อจํากัดหรือควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรให้สมดุลกับการพัฒนาของประเทศจะ ช่วยลดความรุนแรงเกี่ยวกับการทําลายสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

3. เพื่อชะลอความแออัดในเมือง เพื่อไม่ให้ประชากรล้นเมืองเร็วเกินไปจะมีผลดีกว่าในแง่ ของการพัฒนาทั้งในเขตเมืองและชนบท

4. เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กหญิงและสตรีอย่างทั่วถึง จะช่วยให้เด็กหญิงและสตรีรู้วิธีดูแล สุขภาพของตนเอง และสมาชิกครอบครัวดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้การวางแผนครอบครัวดีขึ้น

5. การมีครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง จะช่วยให้การจัดการศึกษา การดูแลให้บริการด้าน สุขอนามัย การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

6. การวางแผนครอบครัว ควรมีความหมายครอบคลุมถึงถึงการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนใน ครอบครัว นอกเหนือจากความหมายด้านคุมกําเนิดเพียงด้านเดียว

ที่มา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content