วันที่ 1 เมษายน 2566 ของทุกปี วันข้าราชการพลเรือน

ความเป็นมา

การเป็นข้าราชการต้องมาพร้อมทั้งความดีและความเก่ง และหากจะเป็นข้าราชการที่ดีและเก่งได้ จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ คือ มีความรู้ทั้งเชิงลึก และเชิงกว้าง ที่เป็นประโยชน์ต่องานของตน

2. มีคุณธรรม คือ มีคุณธรรม จริยธรรมภายในจิตใจ และมีความประพฤติที่ดีงาม

3. มีสัมพันธภาพ คือ มีความเป็นมิตร ไว้เนื้อเชื่อใจ รักใคร่สามัคคีกันในหมู่ข้าราชการ

4. มีจิตสาธารณะ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ที่มา : รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของนายธนรัชต ตรีศรี สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

ความเป็นมา

การเป็นข้าราชการต้องมาพร้อมทั้งความดีและความเก่ง และหากจะเป็นข้าราชการที่ดีและเก่งได้ จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ คือ มีความรู้ทั้งเชิงลึก และเชิงกว้าง ที่เป็นประโยชน์ต่องานของตน

2. มีคุณธรรม คือ มีคุณธรรม จริยธรรมภายในจิตใจ และมีความประพฤติที่ดีงาม

3. มีสัมพันธภาพ คือ มีความเป็นมิตร ไว้เนื้อเชื่อใจ รักใคร่สามัคคีกันในหมู่ข้าราชการ

4. มีจิตสาธารณะ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ที่มา : รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของนายธนรัชต ตรีศรี สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content