สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันดินโลก (World Soil Day)

วันดินโลก (World Soil Day)

?“ดิน” เป็นแหล่งใช้ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมถึงมนุษย์ด้วย แต่จากปัญหาการใช้ทรัพยากรดินที่เพิ่มขึ้น และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมอย่างหนัก นำไปสู่ปัญหาด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนอาหาร ปัญหาความยากจน ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น ทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี สหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) เพื่อการอนุรักษ์และให้ความรู้เกี่ยวกับดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

สำหรับวันดินโลก 2566 ในประเทศไทย กำหนดภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content