วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ครบรอบ ๔๖ ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครบรอบ ๔๖ ปี ต่อจากนั้น เป็นพิธีสักการะศาลท้าวมหาพรหมพนมกร เพื่อความเป็นสิริมงคล

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม