พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

royal-speech-civil-service-2565

รับฟังเสียงบรรยายพระบรมราโชวาทได้ที่:
https://fb.watch/c639Vq9Rsh/

Download

Skip to content