“วราวุธ” รมว.ทส. หารือทวิภาคีประเด็นการดำเนินงานด้านโลกร้อน ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ UK Pavilion, IFEMA, ราชอาณาจักรสเปน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับ Ms. Claire O’Neil ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP 26 President) โดยสหราชอาณาจักรจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐภาคีฯ ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ สำหรับสาระสำคัญในการหารือ ดังนี้

๑) ความคาดหวังของประเทศไทยต่อผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
สมัยที่ ๒๖ (COP 26)
ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาให้ความสำคัญกับประเด็นกรอบการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ที่เป็นรูปธรรม และต้องการให้การประชุม COP 26 ประสบความสำเร็จและได้ข้อตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรอบการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสที่เกี่ยวข้องกับการรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจก และความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Nationally Determined Contribution: NDC) ตลอดจนความก้าวหน้าด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพที่ให้หรือได้รับการสนับสนุน เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการบรรลุตามเป้าหมายของความตกลงปารีส ได้แก่ การร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสนอต่อ United Nations Climate Action Summit 2019 และเสนอต่อกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๒๕ (COP 25) ตลอดจนการมีบทบาทสำคัญในอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะทะเล และการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญ

๒) โอกาสในการดำเนินงานร่วมกับสหราชอาณาจักรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยต้องการการสนับสนุนในเรื่องการจัดทำร่างกฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ การยกระดับการดำเนินงานด้าน Climate finance ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานของสหราชอาณาจักร โดยทางสหราชอาณาจักรก็เห็นความสำคัญและแสดงความยินดีที่จะสนับสนุนประเทศไทยในทั้งสองเรื่องดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content