ลสผ. มอบนโยบาย เร่งขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ มุ่งสร้างภาคีเครือข่าย เน้นความโปร่งใสในทุกกระบวนงาน

นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายให้กับกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) และกลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สผ. เลขาธิการ สผ. เน้นย้ำให้ทุกส่วนเร่งขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน เพื่อผลักดันผลงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับเน้นเรื่องความโปร่งใสในทุกกระบวนการ และขั้นตอนการทำงาน ที่สำคัญที่สุด สผ. จะต้องพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
นางสาว มัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้

จัดทำโดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content