ลสผ. มอบนโยบายมุ่งมั่นรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล

นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายให้กับกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สผ. โดยเลขาธิการ สผ. เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกรอบงานคุนหมิง -มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก โดยประสานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เหมาะสมเป็นธรรม เพื่อส่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ที่สำคัญ ให้เน้นผลักดัน ร่าง พรบ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. และทำความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เช่น กรมหม่อนไหม BEDO UNDP GIZ ADF(France) เป็นต้น พร้อมกันนี้ เลขาธิการ สผ. ยังได้วางแผนให้เกิดโครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ/ ผ้าย้อมคราม และขอให้กองเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content