รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำกลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

recruit-20210930-1628