รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

recruit-202204221346