รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ

recruit-202208091337