รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

recruit-202204121201