รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการ และอำนวยการ ประจำกลุ่มงานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

recruit-20200310-eia