รายงานสรุปผลการดำเนินการ ปกป้องคุ้มครองชนิดพันธุ์ ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และสรุปผลการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นของประเทศไทย

file-20200930-biodiversity