รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระดับปริญญาโท ประจำกองบริหารจัดการที่ดิน (กลุ่มงานนโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา

recruit-20201019-land