รับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ ผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในภูมิภาคอาเซียน

หากท่านกำลังดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในรูปแบบอาสาสมัคร จิตอาสา ผู้ประสานงานหรือกำลังริเริ่มโครงการเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Youth Biodiversity Programme: AYBP) ประจำปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจะจัดโครงการดังกล่าวโดยศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Global Youth Biodiversity Network: GYBN) ซึ่งจะจัดการฝึกอบรมเชิงลึก การให้คำปรึกษาและการสร้างเครือข่ายในกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2563

#ACB2020 #AYBP #EUBCAMP #Youth4Biodiversity #YBL2020

AYBP-poster

website : http://www.aseanbiodiversity.org/aybp/ybl

Facebook : https://www.facebook.com/263771733581/posts/10157793880283582

Skip to content