รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

recruit-202301131038