รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทน สผ.ร่วมลงนามถวายพระพร “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส.

วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นผู้แทน สผ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)