รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ ตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับการประชุมผ่านระบบ online โดยในการประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำในพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่ บ้านทิไล่ป้า บ้านไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่ งบประมาณ และให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โครงการชลประธาน กาญจนบุรี

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content