รองเลขาธิการ สผ. หารือกับผู้แทน IUCN ในประเด็นการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ Dr. Dindo Campilan, IUCN Asia Regional Director พร้อมคณะ เข้าพบนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. กลช. และ กธศ. เพื่อแนะนำตัวและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของ IUCN ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตร่วมกับ สผ. ในฐานะเป็นหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกโลก โดยการดำเนินงานของ IUCN ในปัจจุบันเป็นไปตามแผนงาน Nature 2030 Programme Framework ที่ให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่คุ้มครอง ป่าไม้และเกษตร ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  โดย IUCN ยินดีที่จะให้การสนับสนุนทั้งทางด้านเทคนิคและการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการเป็น Geneva of the East รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและองค์กรรัฐ ทั้งนี้ IUCN ได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปกป้องคุ้มครองพื้นที่ทางบกและทางทะเลของโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (30×30 Target) ภายใต้กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลกของไทย ได้แก่ กลุ่มป่าแก่งกระจาน และอันดามัน โดยรองเลขาธิการ สผ. ยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือกับ IUCN ในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content