รมว.ทส. แถลง “แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี”

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) แถลงข่าว “แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี” โดยกล่าวว่า “กระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และขอยืนยันว่าทุกคนคือประชาชนคนไทยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ โดยไม่ต้องใช้กฎหมายแต่จำเป็นต้องอาศัยการทำความเข้าใจ และการถอยกันคนละก้าว” สำหรับพื้นที่บ้านใจแผ่นดินนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวในด้านความมั่นคง เนื่องจากอยู่ชิดแนวเขตชายแดนและอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ย้ายลงมายังพื้นที่บ้านบางกลอย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดสรรที่ดินทำกินกว่า ๑,๓๐๐ ไร่ ไว้รองรับ นอกจากนั้น ส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ ได้เข้าไปจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงพัฒนาอาชีพและสร้างความเป็นอยู่อีกด้วย

                ในการนี้  นายประเสริฐ ศิรินภาพร  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงของ ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม