รมว.ทส. แถลงข่าว “ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) แถลงข่าว “กิจกรรมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องคนไทย ในช่วง ๗ วัน สร้างความสุข และตลอดปี ๒๕๖๓ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางกิตติมา ยินเจริญ เลขานุการกรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. รวมถึงสื่อมวลชน ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม