รมว.ทส.เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.)เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าและเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง และเยี่ยมชมกิจกรรมตลาดนัดมือสอง และกิจกรรม 3R  ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารกรมควบคุมมลพิษ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม