รมว.ทส. เตรียมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ๓ อำเภอ ในโครงการ “การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา เพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ มูลนิธิข้าวขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ๓ อำเภอ ในโครงการ “การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา เพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี” ของมูลนิธิข้าวขวัญ โดยมีเกษตรกร ๗ ตำบล ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ภายใต้โครงการได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอศรีประจันต์ เข้ารับมอบ พร้อมทั้งให้โอวาท และกำลังใจ ในการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ต่อไป สำหรับโครงการ “การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในไร่นา เพื่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี” ของมูลนิธิข้าวขวัญซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๘.๙ ล้านบาท ซึ่งจะสร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนฐานของการบูรณาการการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรชุมชน เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายผู้บริโภค นักวิชาการ และสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ที่สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่การทำการเกษตรทั่วประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Buz Lazer kürtaj ankara epoksi Marmaris transfer pvc zemin kaplama betgaranti giriş kolaybet giriş maksibet youwin betexper vdcasino vdcasino youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort