รมว.ทส. พบสื่อมวลชน พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของ ทส.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น ๑ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม