รมว.ทส. ประชุมหารือแนวทาง การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของ คทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมหารือ ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ประชุม คทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ควรให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากตรงกับความต้องการของราษฎรมากที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาพื้นที่นำร่องเหมาะสมกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย คทช. จากน้ำบาดาล โดยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในกลุ่มพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย จำนวน ๘ พื้นที่ ๗ จังหวัด ทั้งนี้ สผ. จะดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินการนำร่องในพื้นที่ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort