รมว.ทส. ประชุมหารือแนวทาง การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของ คทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมหารือ ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ประชุม คทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ควรให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากตรงกับความต้องการของราษฎรมากที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาพื้นที่นำร่องเหมาะสมกับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย คทช. จากน้ำบาดาล โดยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในกลุ่มพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย จำนวน ๘ พื้นที่ ๗ จังหวัด ทั้งนี้ สผ. จะดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินการนำร่องในพื้นที่ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content