รมว.ทส. ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการดำเนินโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่หรือสถานที่ที่ ทส. กำกับ ดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานภายใน ทส. โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ทส. ซึ่งมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านทางระบบ Video Conference ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม