รมว.ทส. นำทีมพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อความมั่นคงระดับชุมชน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (โครงการต่อยอด) พร้อมมอบหอถังน้ำ ความจุ ๓๐๐,๐๐๐ ลิตรให้ชุมชน เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถกระจายน้ำครอบคลุม พื้นที่ ๓ ตำบล ๒ อำเภอ ได้แก่ ต. ตลิ่งชัน ต. สนามคลี อ. เมือง และ ต. ไร่รถ อ. ดอนเจดีย์ และใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าร่วมงาน ณ บริเวณวัดลาดหอย จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม